วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ชวนเด็กวาดรูป งานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน

        กิจกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00-14.30 น. และ 16.00-16.30 น. ณ ลานกิจกรรม book start โซนพลาซ่า มีนัดกับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม อายุไม่เกิน 5 ปี (ตามที่สังเกต เด็กจะอยู่ช่วง 4-6 ปี แต่ละรอบ จะมีเด็กนั่งฟังประมาณ 10-20 คน) เอาเข้าจริงๆใกล้เวลางาน เหลือเด็กน้อยมาก
        “ กิจกรรม เด็กฉลาด ชาติเจริญ ” ในงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๘ จัดลานเด็กฉลาด Book start ยึดแนวคิดของงานปีนี้เป็นรูปแบบของวรรณคดีไทย ผสมผสานตัวละครจากในวรรณคดี เช่น หนุมาน สังข์ทอง ทั้งสิ่งแวดล้อมในเรื่องพวก ต้นไม้ หอยสังข์ นำไปผูกกับพฤติกรรมที่ดีๆ เพื่อปลูกฝังให้แก่เด็กๆ เช่น การที่ พระสังข์ ช่วยแม่ทำงานบ้าน หรือการดัดแปลงให้เหล่าตัวละครเอกของไทยมีพฤติกรรมที่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน เช่น สอนให้กินอาหารมีประโยชน์จะได้แข็งแรง เช่นเดียวกับตัวละคร โดยนำเสนอผ่านการร้องเพลง การวาดภาพ
        เพราะวาดภาพประกอบรามเกียรติ์ ตอน "ไมยราพสะกดทัพ" เลยทำกิจกรรม "สนุกกับนักวาด" กับเด็กๆ เอาตัวละครเอก หนุมาน กับ ไมยราพ มาเป็นแบบ ให้เด็กๆวาดแบบง่ายๆ เส้นน้อยๆ ตามเวลาที่น้อยด้วย แต่เอาภาพลายเส้นไทยๆแบบจิตรกรรมไทย ที่วาดไว้มาให้เด็กดูว่า ที่มาของเดิมเป็นยังไง ถึงมาเป็นงานภาพประกอบนิทานได้ โดยลดลายละเอียดของเส้นลง จริงๆไม่เน้นอะไรมาก แค่ให้เด็กวาดตามอิสระ สนุกกับลายเส้นก็ ok แล้วครับ จริงๆเด็กๆส่วนใหญ่ก็วาดเก่งกันอยู่แล้ว ถ้าเราไม่ติดว่าเขาต้องวาดให้เหมือนให้สวย ทุกคนวาดเป็นทั้งนั้นเลยเลยครับไม่มีความคิดเห็น: