วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

ชวนมาชม "ศิลปะไทย...ไปอาเซียน" 3-30 พฤษภาคม 2556

              "Thai Art To ASEAN" "ศิลปะไทยไปอาเซียน" จากหน้าเพจที่เปิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับสื่อสารระหว่างสมาชิกคลับหน้าพระลานและศิลปินทั่วไปที่สนใจร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยในหัวข้อ "ศิลปะไทยไปอาเซียน" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คลับหน้าพระลานจะจัดให้มีขึ้น ในเดือนพฤษภาคมนี้ 2556 ได้รับความสนใจจากสมาชิกคลับหน้าพระลานทั้งสมาชิกเก่าและใหม่ส่งผลงานเข้าร่วมแสดงอย่างคับคั่งคนละ 222 2  ชิ้นงาน ทั้งภาพ,เนื้อหา,เทคนิค น่าสนใจหลายๆภาพ จึงขอเชิญผู้สนใจไปชมผลงานและเข้าร่วมพิธีเปิด เวลา 18.00 น วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ หอศิลป์ เซเว่นรังสรรค์ สาทร ซอย 5


ชื่อผู้วาด พิเชษฐ์ พินิตภุชพงศ์

ชื่อผลงาน ศรัทธา 4

ขนาด 70 X 90 ซ.ม. เทคนิค สีน้ำมัน

ชื่อผู้วาด พิเชษฐ์ พินิตภุชพงศ์

ชื่อผลงาน ศรัทธา 2

ขนาด 70 X 90 ซ.ม. เทคนิค สีน้ำมัน
ชื่อผู้วาด ช่อทิพย์ ศรีสวัสดิ์พงษ์

ชื่อภาพ คู่รัก

ขนาด 50*60 ซม.

เทคนิค สีอคริลิค

ชื่อผู้วาด ช่อทิพย์ ศรีสวัสดิ์พงษ์

ชื่อภาพ เย็นศิระ

ขนาด 70*90 ซม.

เทคนิค สีอคริลิค


ชื่อ: คาริช่า จริยไพบูลย์

Title: Let Your Heart Speak

ชื่อภาพ: ปล่อยให้หัวใจของคุณพูด

Medium: Ink Colors On Art Paper 

เทคนิค: สีหมึกบนกระดาษ 

Size: 30X40 Cm.

Name: Kalisha Jariyapaiboon

ชื่อ: คาริช่า จริยไพบูลย์

Title: Let Your Spirit Free 
Medium: Ink Colors On Art Paper 

เทคนิค: สีหมึกบนกระดาษ 

Size : 38X55 cm.

ขนาด: 38X55ไม่รวมกรอบ

Name: Panlop Anusonepronprem
ชื่อ: พัลลภ อนุสนธิ์พรเพิ่ม (โชค)
Title: Plumeria flower of Laos.

ชื่อภาพ: ดอกลีลาวดี ดอกไม้ประจำชาติลาว

Medium: Water Colors On Art Paper 

เทคนิค: สีน้ำบนกระดาษ 

Size: 27X37 Cm


Name: Panlop Anusonepronprem

ชื่อ: พัลลภ อนุสนธิ์พรเพิ่ม (โชค)

Title: Vanda orchids. Singapore's national flower.

ชื่อภาพ: ดอกแวนด้า ดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์

Medium: Water Colors On Art Paper 

เทคนิค: สีน้ำบนกระดาษ 

Size: 54X74 Cm.


ชื่อ: กิตติชัย กันแตง

ชื่อผลงาน: เอื้องหลวงล้านนา

ขนาด: 60x80 ซม.

เทคนิค: สีอะคริลิค

ชื่อ: กิตติชัย กันแตง

ชื่อผลงาน: เอื้องหลวงล้านนา

ขนาด: 60x80 ซม.

เทคนิค: สีอะคริลิค


ชื่อ:ณรงค์ศักดิ์ มุ่งมิตร

ชื่อผลงาน:จับจ้อง

ขนาด:50x65 c.m. ไม่รวมกรอบ

เทคนิค:สีชอล์ค

ชื่อผลงาน วิถีไทย ขนาด 77×66 ซม. 
เทคนิค ปากกาหมึก,สีดินสอ


ชื่อ เจริญ ศิลปศาสตร์ / Chareon Silpasart

ชื่อผลงาน "สุนทรีย์ใต้สมุทร 1"

ขนาด 53 x78 ซม.

เทคนิค สีน้ำบนกระดาษ


ชื่อ เจริญ ศิลปศาสตร์ / Chareon Silpasart

ชื่อผลงาน "สุนทรีย์ใต้สมุทร 2"

ขนาด 53 x78 ซม.

เทคนิค สีน้ำบนกระดาษ


ชื่อ อิทธิชัย อนุสาร / Ittichai Anusarn

ชื่อผลงาน "Think"

ขนาด 50 x70 ซม.(ไม่รวมกรอบ)

เทคนิค ปากกา และสีอะครีลิก บนผ้าใบชื่อ อิทธิชัย อนุสาร / Ittichai Anusarn

ชื่อผลงาน "วารีนคร"

ขนาด 50 x50 ซม.(ไม่รวมกรอบ)

เทคนิค ปากกา และสีอะครีลิก บนผ้าใบ ชื่อ : วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย 
(Weerayut Lertsudwichai) 

ชื่อภาพ : ''ร่มเงา''

ขนาด : 30.5 x 41 cm. (ไม่รวมกรอบ)

เทคนิค : สีอะคริลิค


ชื่อ : วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย 
(Weerayut Lertsudwichai) 

ชื่อภาพ : ''ป่า''

ขนาด : 41 x 45.5 cm. (ไม่รวมกรอบ)

เทคนิค : สีอะคริลิค


Kaewta Kerddeelarp 
Dancing Queen 

สีน้ำมันบนผ้าใบ 

50 x 60 cm. (ไม่รวมกรอบ)


ชื่อ กันยา นุชพิจารณ์

ชื่อผลงาน 15 คํ่า เดือน 12

ขนาด 40 x 55 ซ.ม.(ไม่รวมกรอบ)


วีระพันธ์ ผลธรรมา

ชื่อผลงาน Good Morning Singapore

ขนาด 32x41 cm. ไม่รวมกรอบ

เทคนิค สีนํ้าชื่อ ธรา ภานุศิริ 

ชื่อผลงาน พรมแดนวัฏฏะ2

ขนาด 37.5x55cm. ไม่รวมกรอบ

เทคนิค ปากกาบนกระดาษชื่อ ธรา ภานุศิริ

ชื่อผลงาน พรมแดนวัฏฏะ1

ขนาด 37.5x55cm. ไม่รวมกรอบ

เทคนิค ปากกาบนกระดาษ


ฉัตรกมล จิระวรรธนะ

ชื่อผลงาน Enchanted

ขนาด 38x57 ซม. (ไม่รวมกรอบ)

เทคนิค Watercolor on paper


ชื่อ สุทิน นุภักดิ์ 

ชื่องาน เรือ 

ขนาด 50x83cm

เทคนิค pantting digitalprint on canvas The old house 1 / Acrylic on canvas / 65*65 cm 


Tan Jaruwat Wongkumjan
The old house 2 / Acrylic on canvas / 65*65 cm มัลลิกา โชติคุณ
ชื่อผลงาน Rose and butterfly.
ขนาด15x21cm
เทคนิค Acrylic color Printing and Collage.


มัลลิกา โชติคุณ

ชื่อ ผลงาน Butterfly and Rose.

ขนาด 15x21 cm

เทคนิค Acrylic color Printing and CollageSamat Suwannapong

ชื่อ สมรรถ สุวรรณพงษ์ 

ชื่อภาพ เทวดา วัดเกาะ-2545...1

ขนาด 50x70 เซนติเมตร

เทคนิค วาดเส้นด้วย ดินสอ ปากกา เมจิกบนกระดาษSamat Suwannapong

ชื่อ สมรรถ สุวรรณพงษ์ 

ชื่อภาพ เทวดา วัดเกาะ-2545...2

ขนาด 50x70 เซนติเมตร

เทคนิค วาดเส้นด้วย ดินสอ ปากกา เมจิกบนกระดาษ
ศิลปิน : กำพล พงษ์พิพัฒน์

ชื่อภาพ : Build up

เทคนิค : C-print

ขนาด : 60 x 60 ซม.
ศิลปิน : กำพล พงษ์พิพัฒน์
ชื่อภาพ : Relationship
เทคนิค : C-print
ขนาด : 60 x 60 ซม.ศิลปิน ธนทร บูรณศิลปิน

เทคนิค คณิตกรณ์ ชวเลข พิมพ์บนผ้าใบ

ขนาด 80/54ซม.

ชื่อผลงาน Follow The Farther 's foot printsศิลปิน ธนทร บูรณศิลปิน
เทคนิค คณิตกรณ์ ชวเลข พิมพ์บนผ้าใบขนาด 80/54ซม.
ชื่อผลงาน Follow The Farther 's foot prints


………………………………………………………………………………………………………………


แผนที่หอศิลป์ เซเว่นรังสรรค์