วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

งานรับรางวัล โครงการเยาวชนรู้รอดปลอดภัย
       จำได้ว่าประมาณเดือน มี.ค.ที่แล้วโน่น วิริยะประกันภัย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) จัดกิจกรรมประกวดเรียงความและวาดภาพกับนักเรียนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนโครงการเยาวชนรู้รอดปลอดภัย และสร้างสำนึกวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้เด็กๆหันมา ใส่ใจความปลอดภัยรอบ ๆ ตัว เป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่วัย และจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคต

       การเขียนเรียงความ และวาดภาพ เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ มีส่วนร่วมได้ง่าย ทั่วถึง และสามารถแสดงออกถึงความคิดอ่าน สร้างสรรค์โดยตรง โครงการเยาวชนรู้รอดปลอดภัย โดย วิริยะประกันภัย และกระทรวงวัฒนธรรม โดย สวช. จึงจัดการประกวดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นทั่วประเทศ ผู้ได้รับรางวัลการประกวดจะได้เป็นตัวแทนเยาวชน และได้เข้ารับการอบรมเป็นยุวทูตความปลอดภัยด้วย
      "โครงการเยาวชนรู้รอดปลอดภัย" มีผู้ส่งผลงานวาดภาพเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 1,634 ผลงาน และผลงานเรียงความอีก 331 ผลงาน
      เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมานี้ ทางโครงการเยาวชนรู้รอดปลอดภัย ได้รับเกียรติจาก อจ.เกริก ยุ้น พันธ์ ภาควิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , อจ.ประเทือง ครองอภิรดี ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วย คุณชาติชาย สิทธิวงศ์ และ คุณไพบูลย์(ครูเบิ้ม) ธรรมเรืองฤทธิ์ อาจารย์พิเศษด้านศิลปะและศิลปินอิสระ ร่วมตัดสินผลงานภาพวาดดังกล่าว           ภาพจาก http://www.viriyah.co.th/news/news_pr_530610.asp

โดยมีตัวแทนของบริษัทฯ ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
        กว่าจะตัดสิน ประกาศผล ก็ใช้เวลาไปเกือบครึ่งปี 5 ส.ค.2553 เวลาดี สิบโมงเช้า พิธีมอบโล่รางวัลยอดเยี่ยม และดีเด่นการประกวดวาดภาพและเรียงความ จากการประกวดใน “โครงการเยาวชนรู้รอดปลอดภัย” พุทธศักราช ๒๕๕๓ จังหวัดภาคกลาง ก็เริ่มขึ้นแบ่งประเภทได้ดังนี้


        ๑. รางวัลยอดเยี่ยมประเภทวาดภาพ จำนวน ๒ รางวัล
        ๒. รางวัลยอดเยี่ยมประเภทเรียงความ จำนวน ๒ รางวัล
        ๓. รางวัลดีเด่นประเภทวาดภาพ จำนวน ๖ รางวัล
        ๔. รางวัลดีเด่นประเภทเรียงความ จำนวน ๓ รางวัล
        ๕. รางวัลสร้างสรรค์ประเภทวาดภาพ จำนวน ๑๒ รางวัล
        ๖. รางวัลสร้างสรรค์ประเภทเรียงความ จำนวน ๗ รางวัล

 
      พิธีแจกรางวัล เรียงความและภาพวาดของภาคกลางก็มีขึ้นที่ ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม ปิ่นเกล้า ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัลแทน รมต.ทั้งบรรดา นักเรียนทั้งครู ผู้ปกครองและนักข่าว พร้อมรูปวาดและเรียงความที่มาแสดงให้ดูในห้องประชุมที่รับรางวัล ส่วนรางวัลมีใครเป็นใครบ้างดูจากข้างล่างนี่เลย
http://www.viriyah.co.th/download/drawing_youth.pdf

   พิธีแจกรางวัลภาคอื่นๆติดตามข่าวได้จาก วิริยะประกันภัย ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: