วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เชิญชมศิลปกรรมร่วมสมัยของ " คลับหน้าพระลาน...สัญจร" 4 - 27 มกราคม 2556 หอศิลปฯเชียงใหม่            


                 ประชาสัมพันธ์ครับ " คลับหน้าพระลาน...สัญจร" คลับฯนี้ตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของบรรดาศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (ส่วนใหญ่) เริ่มแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อรวบรวมรุ่นพี่รุ่นน้องที่ศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ออกไปผ่านพ้นไปหลายปีให้กลับมาพบปะกันอีกครั้งตลอดจนเพื่อนๆทุกสถาบันที่มีใจรักศิลปะไม่เจาะจงว่าเป็นชาวศิลปากรเท่านั้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้มาร่วมสร้างสรรผลงานศิลปะและร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมด้วยกัน
           สมาชิกคลับหน้าพระลาน จึงมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านที่สะดวกหรือมีเพื่อนๆอยู่เชียงใหม่ ชมผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของ "สมาชิกคลับหน้าพระลาน" (กรุงเทพฯ) พร้อมด้วยศิลปินกลุ่มภาคเหนือ นำผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสมประมาณ 100 ผลงาน มาร่วมจัดนิทรรศการ "คลับหน้าพระลาน...สัญจร" ระหว่างวันที่ 4 - 27 มกราคม 2556 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทาลัยเชียงใหม่ โดย ประธานในพิธีเปิดงานวันที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 18.00 น.ได้รับเกียรติจากอาจารย์เทพศิริ สุขโสภาเป็นประธานในพิธีฯ โอกาสนี้ขอนำภาพผลงานบางส่วนของศิลปิน "คลับหน้าพระลาน...สัญจร" มาลงให้ชมกันล่วงหน้าก่อนครับนาวี เรืองระเบียบ
ชื่อภาพ พระบารมีล้นฟ้า
เทคนิด สีนํ้ามัน
ขนาด 51x61cm
                                                ประกาศิต ศิริบรรเทิง ( prakasit siribunthung )
                                                                              ชื่องาน " ในหลวง "
                                                                        ขนาด .60 x .80. cm
                                                                          เทคนิค เกรยอง - ชาโคล


ณรงค์ศักดิ์ มุ่งมิตร
ชื่อภาพ.พ่อหลวงของข้าพเจ้า
ขนาด.25x35 cm.[ไม่รวมกรอบ] เทคนิค.สีชอล์คขาวบนกระดาษสีน้ำตาล
        สุทิน นุภักดิ์ Sutin Nupuck   ชื่อผลงาน ..พระเจ้าอยู่หัว
ขนาด 57 x 75 cm (ไม่รวมกรอบ) เทคนิค ดินสอ สีไม้ บนกระดาษ


พัชรินทร์ มีลาภ Patcharin Meelarp ชี่องาน " Blooming Heart "  เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม : Mixed Techniques Painting  ขนาด 35x40 ซม.แนวความคิด
ความรักเหมือนดั่งการผลิบาน...ร่วงโรยของดอกไม้...ใบไม้ที่ถูกเก็บบันทึกไว้ในแต่ละฤดูกาล                                                          
ผูกพันธ์ ไชยรัตน์
ชื่อผลงาน somewhere? '2012 ขนาด 60x80 cm. (ไม่รวมกรอบ)  เทคนิค Acrylic on Canvas


                                                       
ศิลปิน:วิเชียร บุญมีมาก ( Vichian Boonmeemak )

ชื่อภาพ
: Two women เทคนิค:Mixed on Canvasขนาด:100x120cm.


ประกิต กอบกิจวัฒนา
ชื่อผลงาน When I Fall in Love with Buddha ขนาด 80x55 cmเทคนิค Indian ink on Sa Peper
สิปปภาส เทียนมี
ชื่อภาพ : มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก
เทคนิค : ดิจิทัล พอร์ทเทรต พิมพ์ลงบนเฟรมแคนวาส
ขนาด : 70 x 70 ซม.
ศรัทธา หอมสวัสดิ์
S23/10/2555
Watercolor on Arches
36x52cm.
  พิญญรักษ์ จรัสพัฒน์ธนะ   ชื่อผลงาน ผู้หยิน
ขนาด 40 x 50 cm
เทคนิค อะครีลิคบนผ้าใบ
พัฒนะ เหลืองจรัสสุริยา pattana Luangcharassuriya   ชื่อผลงาน ศิลปินป่า
 ขนาด 60 x 80 cm (ไม่รวมกรอบ) เทคนิค อะครีลิคบนผ้าใบ
 อารีย์ วัฒนมาศพงศ์ ( Aree Wutthanamassapong )      ชื่อภาพ:The Hope เทคนิค:Mixed on Canvas  ขนาด:65x90cm.
สิริพุฒ พูลลาภ(Siriput Pullarp) ชื่อภาพ : The Human being sculptureเทคนิค : ceramic-wood-metal sculptureขนาด : 40x40x150cm.
วิวิชชา ยอดนิล Vivicha Yodnil ชื่อผลงาน น้ำลง Ebb Tide 2012 ขนาด 50 X 70 Cm. (ไม่รวมกรอบ) เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ Acrylic on Canvas

ยุทธนา สุขวารี YUTHANA SUKWAREE ชื่อผลงาน . โหล่กั๋นไป  เทคนิค . aluminum sculpture ขนาด . 100 x 60 cm
ชื่อ : วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย Weerayut Lertsudwichai
ชื่องาน : ชมไพร ขนาด : 31 x 41 ซม. เทคนิค : สีอะคริลิค
 

Dhammikraj
Artist : Bhuvanard Chotikhun
Size : 40x50cm
ไม่รวมกรอบ

Medium : Acrylic on canvas
Golden Triangle
Artist : Mallika Chotikhun
Size : 30x38cm
ไม่รวมกรอบ

Medium : Mix Media : finger print gold and Bamboo on paper
ANIROOT CHANDENDUANG อนิรุทธิ์ จันทร์เด่นดวง
UNTITE
size 84 cmx78 cm
OIL ON CANVASกิตติชัย กันแตง
ชื่องาน เอื้องหลวงล้านนา
เทคนิค สีอะคริลิค
ขนาด 80x100 cm.


ดวงแก้ว (เจริญชาติ) ศรีไชยวาน
ชื่อภาพ เช้าวันหนึ่ง
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 60 x 80 ซม.สุวิบูลย์ บุญเกีย
"ดอกบัว"
ขนาด 60x80 ซม.
เทคนิคสีอะครีลิค

ธราธิป นัทธีศรี
ชื่อภาพ Black Magic & Rubber Band No.2เทคนิค Mix Techniqueขนาด 60x85 cms.


อับดุลรอมัน หะยีกือจิ
ชื่องาน  ขอพรใต้สันติสุข 01
ขนาด 135X100 ซม. (ไม่รวมกรอบ
) เทคนิค  สีน้ำมันบนแคนวาสวรรณา พิเชฐพฤทธ์
ชื่อภาพ. "ลานโล่งกลางไพร"เทตนิค. สีน้ำมัน
ขนาด. 40 X 50 ซม.
สุจิน ปานสมุท
ชื่อภาพ......."ไปไหน ไปด้วย" เทตนิค.......สีน้ำมัน
ขนาด.........60 X 80 ซม.สุธี  เกษตรเวทิน
ชื่องาน แว่วคิมหันต์
อคีลิค  บนผ้าใบ
50/ 100
ถวัลย์ ประมาณ
ชื่องาน " เอกทันตะคณปติ "60x80 cm
เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบคาริช่า จริยไพบูลย์
ชื่อภาพ ......ผู้มีสปิริตแห่งความฉลาด-สติปัญญา
เทคนิค .....หมึกดำ สีอะคลีลิค บนผ้าใบ
ขนาด .....60 ซม. X 80 ซม.
ศรายุทธ พึ่งสุจริต
...
แม่นางกวัก

สีน้ำมันบนไม้อัด
ขนาด .60*.80 ซม.
Kaewta Kerddeelarp
Oil on canvas
60 x 80 cm.

อัครพนธ์ สงวนบุญเลี้ยง (Akkarapon Sa-nguanbunlieng) ชื่อภาพ ภวังค์แห่งการบูชาศรัทธา 1 เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 56 x 80 ..
กันยา นุชพิจารณ์
ชื่อภาพ...อบอุ่น
ขนาด...40 X 55 ซม. (ไม่รวมกรอบ)เทคนิค...ปากกา                                Eng-on Homsuwan
     Clair Matin ปลูกเองวาดเอง
       สีน้ำบนกระดาษ
       ขนาด56X76 cm...................................................................................................................................