วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ศิษย์เก่าศิลปากร ร่วมวาดภาพขนาดใหญ่ที่คณะจิตรกรรม            ไปร่วมวาดภาพกับรุ่นพี่รุ่นน้องศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 23 ต.ค.2559 ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22-24 ต.ค.2559
ที่ผ่านมา 
โดยคณะศิษย์เก่าได้ร่วมกันวาดภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุยเดช ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทย จำนวน 31 ภาพ  ถือว่าประสบความสำเร็จได้รับการชื่นชมจากประชาชนที่ได้มาแวะเยี่ยมชมและแวะทักทายให้กำลังใจพวกเราตลอด 3 วัน และเหนืออื่นใดคือความสุขใจ ความตื้นตันใจ ความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ได้ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านตลอด 70 ปี ที่มีต่อประเทศไทย

ภาพวาดดังกล่าวจะมีการติดตั้งผลงานทั้งหมดขึ้นที่รอบๆ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เพื่อเปิดให้พี่น้องประชาชนได้มาเยี่ยมชมภาพตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น.ครับ