วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

แจกฟรีเป็นธรรมทาน หนังสือธรรมะ "โอวาทปาติโมกข์"
        วาดภาพประกอบหนังสือธรรมะ "โอวาทปาติโมกข์" ให้กลุ่มมหพันธ์(ไม้ฝาเชอร์ร่า) ทั้งหมด 8 ภาพ กลุ่มมหพันธ์ไม่มุ่งเน้นทำธุรกิจอย่างเดียว ยังมีกิจกรรมจัดบรรยายธรรมโดยท่าน อ. สุภีร์ ทุมทอง ที่อาคารมหพันธ์ เป็นประจำ แล้วยังได้จัดหนังสือธรรมะเพื่อแจกเป็นธรรมทานอย่างต่อเนื่อง หนังสือธรรมะ ชุด"โอวาทปาติโมกข์" ได้รับการติดต่อจากพี่น้อย หรือคุณอรนุช เตชะมหพันธ์ ผู้จัดการอาวุโสจัดซื้อกลาง ให้วาดภาพประกอบให้ เล่มนี้เพิ่งพิมพ์และเสร็จแจกเป็นธรรมทานเช่นเดิม โดยถอดคำบรรยายจาก อ.สุภีร์ ทุมทอง ผู้สนใจรับหนังสือได้ที่ 2426/3 อาคารมหพันธ์ ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กทม หรือติต่อที่คุณ สุดารัตน์ โตวิวัฒน์  086-9799818


 
 
 
ปกหน้า-ปกหลัง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           .....................................................................................

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "คิดถึงฉัน นายทำงาน" 10-29 กันยายน 2555


 
 
 
 
 
 
         
           สืบเนื่องจากพี่ๆน้องๆคณะจิตรกรรมได้รวมกลุ่มจัดตั้ง "คลับหน้าพระลาน" และได้จัดการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยน่าจะนับเป็นครั้งที่ 5 แล้ว ในวาระครบ 120 ปี ของศาสตารจารย์ศิลป พีระศรี  คลับหน้าพระลานจึงได้ร่วมกันจัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยขึ้นอีกครั้งในหัวข้อ  "คิดถึงฉัน นายทำงาน" นอกจากสมาชิกคลับหน้าพระลานฯแล้วยังเปิดกว้างให้ศิลปินสถาบันอื่นๆได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย งานนิทรรศการได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันที่ 10-29 กันยายน 2555  ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร บริเวณตึกพรรณราย ชั้น 1 และชั้น 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยคุณชวน หลีกภัย เป็นประธานเปิดงานจัดให้มีขึ้นโดยคณะกรรมการจัดงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ หอศิลป์คณะมัณฑนศิลป์ หอศิลป์คณะสถาปัตยกรรม และหอศิลป์ฯ วังท่าพระ เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. วันที่ 15 กันยายน 2555 เนื่องจากเหลือระยะเวลาไม่มากแล้ว  เส้น สี....จินตนาการ  ขอนำภาพนิทรรศการมาชมบางส่วนครับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉัตรชัย ศิริพันธุ์(ดีฆอลาฆู)
ชื่อภาพ พระพรหม ผู้กำหนดชะตากรรมมนุษย์
 เทคนิค สีอครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด 60 X 80 ซม.
 
 
 
 
 
 
 
คาริช่า จริยไพบูลย์
 ชื่อภาพ: ภาพมายา
เทคนิค: สีหมึกบนกระดาษ
 ขนาด: 30X40
 
 
 
 
 
 
 
 
ศรัทธา หอมสวัสดิ์
ชื่อผลงาน ป่าแม่วงก์
ขนาด 52x36 cm
Watercolour on arche
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สล่าวารินทร์ ใจจรรย์ทึก
ชื่อภาพ:"คชธาตุดิน"
เทคนิค:เทคนิคผสมบนผ้าใบ
ขนาด:60x80
 
 
 
 
 
 
 
ชยานันท์ อาวะโต.
ชื่อภาพ..ความรู้สึกโดดเดี่ยวท่ามกลางศิวิไลซ์
Loneliness among the civilization.
 วัสดุ.... สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 50+50 ซม.
 
 
 
 
 
 
 
วีระพันธ์ ผลธรรมา
 ชื่อผลงาน ห้องทํางาน
ขนาด 60x80 cm
เทคนิค สีอะครีลิค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พจนีย์ ตีระวนิช
ชื่อผลงาน พระพุทธเจ้าหลวง
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว
ทคนิค หล่อโลหะ
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรลือศักดิ์ สัจจาเจริญชัย
ชื่องานสายนที
เทคนิคสีอะคลายลิค
ขนาด60x80ซม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปราโมทย์ จันทเสน
 ชื่อภาพ บัวสายสีม่วง
ขนาด 60 x 80 cm.
เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รุ่งรัตน์ วนิสัน
 ชื่อภาพ รูปลักษณ์แห่งความศรัทธา
เทคนิค สีอะคริลิค
ขนาด 70 x 90 ซม.
 
 
 
 
 
 
 
 
อัครพนธ์ สงวนบุญเลี้ยง (Akkarapon Sa-nguanbunlieng)
ชื่อภาพ ธรรมกาย (Dhammakaya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุญกว้าง นนท์เจริญ
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อภาพ : "ยามเย็น"
เทคนิค : สีน้ำบนกระดาษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธารา วงศ์รัตน์
Thara Wongratana
Title : My king
Technic : water color on paper
Size : 55x75 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิชาติ เจียมรัตนสกุล
ขนาด 30x40 ซม.
เทคนิค woodcut
ชื่อภาพ ทิวทัศน์เจ้าพระยา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิพย์ธารา นิยมค้า
ชื่อภาพ ในห้วงคำนึง
ขนาด. 50x50 cm
เทคนิค. Acrylic บนกระดาษสา
 
 
 
 
 
 
 
 
Wattana Poolcharoen
Floating Market
Acrylic on canvas 50x50 cm.
 
 
 
 
 
 
 
 
amat suwnnapong
title Buddhist Faith and Memory
size 60x80 cms.
Technique Oil Pastel Oil and Acrylic on canvas
 
 
 
 
 
 
 
 
สุทิน นุภักดิ์
ชื่อภาพ พิษณุ ศุภนิมิตร
 เทคนิค คอมพิวเตอร์เพ้นติ้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
อิทธิชัย อนุสาร
เอกศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อภาพ "แลบ้านแลเมือง"
เทคนิค ปากกาดำและสีอะครีลิคบนผ้าใบ
 
 
 
 
 
 
 
ผู้วาด กันยา นุชพิจารณ์
ชื่อภาพ ความเป็นเองของธรรมชาติ
เทคนิค สีน้ำ สีไม้ บนกระดาษ
ขนาด 55 ซม. X 75 ซม.
 
 
 
 
 
 
 
 
จิตรกร: วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย
ชื่อภาพ : แดนดง
เทคนิค : สีอะคริลิค
 ขนาด : 40.5 x 50.5 cm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อภาพ : เทพแห่งศิลปะ
เทคนิค : ดิจิตอลเพ้นท์ พิมพ์ลงบนแคนวาส
 ชื่อ : สิปปภาส เทียนมี
 
 
 
 
 
 
 
 
พิญญรักษ์ จรัสพัฒน์ธนะ
ชื่องาน : ครูกวีผู้ชี้ทาง
 เทคนิค : อะคริลิคบนกระดาษ
ขนาด : 24x32 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนะ เหลืองจรัสสุริยา
ชื่อภาพ ครูผู้สร้าง
ขนาด 60x80 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
สุวรรณี วรรณโสภา
ชื่อภาพ หญิงสาว
ขนาด 60x80 cm.
เทคนิค สื่อผสม
สี อคริลิค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มัลลิกา โชติคุณ
ชื่อภาพ : "ในน้ำยังมีปลา ในนายังมีข้าว"
 เทคนิค : Acrylic on canvas
ขนาด : 60 x 80 ไม่รวมกรอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูวนาถ โชติคุณ
ชื่อภาพ : เรื่องเล่า..จากบ้านนา
เทคนิค : Ink on canvas
 ขนาด : 60 x 80