วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ไก่เปี๊ยก ไก่เบิ้ม พิมพ์ซ้ำใหม่

   

ไก่เปี๊ยก ไก่เบิ้ม พิมพ์ครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก ปี 2551 ได้รับเกียรติจัดพิมพ์ซ้ำใหม่ ปี 2559 โดยสำนักพิมพ์ทองเกษม เรื่องและภาพโดย วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย  แต่งกลอนโดย นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ในชุดค่านิยมพื้นฐานสร้างเด็กดีเป็นนิทาน 3 ภาษา
     เนื้อหาเรื่องนี้สอนให้เด็กๆได้รู้จักสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว ความรัก ความสามัคคี ก่อให้เกิดการพัฒนาและส่งผลให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สนใจหาซื่้อนิทานไก่เปี๊ยก ไก่เบิ้ม ได้ตาามแผงหนังสือทั่วไปครับ