วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พิธีมอบรางวัล "PM's Creative Award " ประจำปื 2553
            กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดพิธีมอบรางวัล "PM's Creative Award " ประจำปื 2553 ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับราวัลดีเด่นทั้ง 4 สาขา เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 12.30 - 15.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และรมช.กระทรวงพาณิชย์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ร่วมให้เกียรติด้วย ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดด้วยครับ เลยเอาภาพบรรยากาศวันงานมาให้ดู รวมทั้งผลงานบางส่วนของผู้ที่ได้รับรางวัล จะเลือกเอาสาขาหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะมาให้ดู ตามชื่อบล็อก เส้น สี ... จินตนาการ ครับ
 


      
 เริ่มจากรางวัลชนะเลิศทั้งสี่สาขา และรางวัลดีเด่นบางส่วน เรียงตามข้างล่างนี้เลยครับ

       ส่วนสองรางวัลงานข้างบน รางวัลดีเด่นสาขาสื่อ จาก สนพ.แปลน ฟอร์ คิดส์
  "ข้าว"(ชุดธรรมชาติหรรษา)  กับ กำเหนิดมหาบุรุษของโลก(ชุดพระบารมีแห่งเจ้าชายสิทธัตถะ)
ราวัลดีเด่น สาขาการสืบทอดทางวัฒนะธรรม ผ้าไหมแพรวาลายประยุกต์                รางวัลดีเด่น สาขาการสืบทอดทางวัฒนะธรรม ทับทรวงนางพญา
                                     รางวัลดีเด่นสาขาศิลปะ ใจยักษ์


                     รางวัลดีเด่นสาขาศิลปะ  ละครเพลง แม่นาค เดอะ มิวสิคัล


                  
                  รางวัลดีเด่นสาขาศิลปะ  ผลงานจิตรกรรมไทย ชุด ชำระกิเลส


รางวัลดีเด่นสาขาศิลปะ  ศิลปะประยุกต์ "มหาเวสสันดร"


ข้างล่างเป็นภาพบรรยากาศงานมอบรางวัล "PM's Creative Award " ประจำปื 2553  ทั้งพิธีซ้อม ห้องเลี้ยงรับรองแขก และส่วนแสดงนิทรรศการผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัล ขอบคุณ นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ขอบคุณภาพบางส่วน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ด้วยครับ