วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

วาดภาพประกอบให้เขา : ต้นไม้แห่งความสุข
นิทานเรื่อง “ต้นไม้แห่งความสุข” เรื่องราวของต้นไม้ที่ขึ้นท่ามกลางความว่างเปล่า แต่กลับกลายเป็นที่ที่ให้ความสุขกับเหล่าสัตว์ที่แวะมาเยี่ยมเยือน เรื่องราวง่ายๆน่ารักๆของคุณ วัชรินทร์ อำพัน ผู้เขียนเรื่อง ของสนพ.ทองเกษม วาดเสร็จเรียบร้อยกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิมพ์ (ณ ขณะนี้) เอาภาพที่วาดมาลงดูกันครับ ตามจินตนาการของคนวาดครับ อย่าลืมไปอุดหนุนสำนักพิมพ์ทองเกษม ด้วยนะครับ

ภาพร่าง
เริ่มลงสี


ใกล้เสร้จแล้ว


                                                            เสร็จแล้วครับ                        ............................................................................................