วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วาดภาพประกอบ หนังสือธรรมะโอวาทสี่ ของท่านเหลี่ยวฝาน


          ภาพประกอบชุดนี้วาดต่อจากหนังสือชุดธรรมะของท่านพุทธทาสภิกขุ ในเครือของอัมรินทร์ธรรมะ(ยังไม่ได้นำภาพมาลง) สนพ.อัมรินทร์พริ้นติ้ง เคยได้ฟังแนวคำสอนของท่านเหลี่ยวฝานมานานแล้ว คำสอนที่ท่านเหลี่ยวฝานใช้สอนลูกของท่านตามแบบพุทธศาสนาแต่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่นึกว่าจะได้มีโอกาสวาดภาพประกอบเล่มนี้ สนพ.อัมรินทร์ธรรมะนำมาจัดพิมพ์ซ้ำอีกครั้ง บ.ก.อัมรินทร์ธรรมะเลยติดต่อให้วาดภาพเล่มนี้ วาดออกมาแนวจีนๆให้เหมาะสมกับหนังสือ เลยกลายออกมาเป็นหนังสือธรรมะเล่มนี้ พิมพ์เมื่อปี 2552


โอวาทสี่ ของท่านเหลี่ยวฝาน

ชุด คำสอนอันทรงคุณค่า
ถอดความจากต้นฉบับภาษาจีนโดย : มิสโจ (เจือจันทน์ อัชพรรณ)

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เชิญชมนิทรรศการมหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งอัครนารี เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบรมราชินีนาถ

               นิทรรศการมหัศจรรย์กล้วยไม้​แห่งอัครนารี เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบรมราชินีนาถ บริเวณ ลิฟวิ่ง แกลอรี่ ชั้น 3 สยามพารากอน เปิดนิทรรศการไปเมื่อช่วงหัวค่ำวันที่ 2 มิถุนายน 2555 เวลา 18.30 น. พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติและศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน เลยเอาภาพผลงานมาลงและขอเชิญชวนไปชมงานกัน งานจัดแสดงนิทรรศการวันที่ 1-10 มิถุนายน 2555 สนับสนุนโดย สมาคมศิลปินทัศนศิลป์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท โตชิบาแห่งประเทศไทย ระยะเวลาแสดงสั้นมาสนก็รีบๆกันหน่อยครับ

 

 

 

คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำกัด
ร่วมกันวาดรูปเปิดงานแขกสำคัญและศิลปิน
ปกสูจิบัตร

  

สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ
นายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์ แห่งประเทศไทย

สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ
นายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์ แห่งประเทศไทย
 ภาพผลงานที่ชั้น 3 สยามพารากอน

ยงยุทธ รุยันต์
ภาพผลงานที่ชั้น 3 สยามพารากอน
ภาพผลงานที่ชั้น 3 สยามพารากอน
ไพรวัล ดาเกลี้ยง
อบอุ่นครับมีแต่คนคุ้นเคยกันทั้งนั้น
เกียรติศักดิ์ ศิริผลา
กาญจนา สายสิริพร
ภาพผลงานที่ชั้น 3 สยามพารากอน
โกศล พิณกุล
เจนจิต สารินวรรณณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสินณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน
แดง บัวแสน
ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์
ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์
นวลลออ ปิ่นทอง
นิคอเละ ระเด่นอาหมัด
บุญยิ่ง เอมเจริญ
ปัญญา อภิญญานุรักษ์
พนิดา นิยมทรัพย์ ปทุมารักษ์
พรพรรณ ศรีธนาบุตร
เพชร เชิดกลิ่น
เพชร เชิดกลิ่น
วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย
วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย
ศรีสันต์ จิตรวรนันท์
สุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์
อิงอร หอมสุวรรณ์
อารีย์ คงพล
อารีย์ คงพล
อรัญ หงษ์โต
สุภชัย นาทีชัยชนะ

สาโรจน์ อนันตอวยพร

สัมฤทธิ์ เพชรคง
ศรีสันต์ จิตรวรนันท์สมใจ ภัติศิริ
ธณฤษภ์ ทิพย์วารี

ภาพทั้งหมดขอขอบคุณ สมาคมศิลปินทัศนศิลป์ แห่งประเทศไทย  มา ณ ที่นี้ด้วยครับ


-------------------------------------------------------------------------------