วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แนว "กุ๊กกิ๊ก" ก็วาด


 
 
 
 
 
 
       ภาพประกอบชุดนี้วาดไว้นานมาแล้วครับ  ให้กับหนังสือเล่มหนึ่งที่แน่ใจว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่อยากจะอ่าน ชื่อหนังสือ "ฉันจะขึ้นคาน
 
 

 

โดนขอร้องแกมบังคับให้วาด ฟรีซะอีก แต่ที่น่าเสียใจคือเอาไปใช้งานแบบไม่เห็นคุณค่าของงานภาพประกอบหนังสือเลย

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอามาลงไว้ดู หนังสือคงไม่พิมพ์ซ้ำแล้ว 
 
 
 
 
 
 
........................................................................