วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

เวิร์คชอปสีของบริษัท นานมี จำกัด "ความสุขเกี่ยวกับเส้นและสี"


              

               เมื่อเอ่ยถึงเครื่องเขียน ไม่ว่าจะเป็น ดินสอ ปากกา ดินสอสี หรืออุปกรณ์การเรียนนานาชนิด ตลอดจนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานทั้งหลายภายใต้ชื่อยี่ห้อ ตราม้า ก็จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ นานมี ได้ก้าวเดินเคียงข้างอย่างใกล้ชิดตลอดมาบนถนนแห่งความสำเร็จของชาวไทยเป็นเวลานานกว่าครึ่งศตวรรษ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2492 จวบจนถึงปัจจุบัน นโยบายหลักในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้กับสังคมที่ นานมี ยึดมั่นตลอดมาว่า "ผลิตภัณฑ์คุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคา" ทำให้เราไม่เคยหยุดยั้งที่จะคิดค้นพัฒนาสินค้าคุณภาพออกสู่ตลาดจนได้ชื่อว่า บริษัท นามมี (กรุ๊ป) จำกัด คือผู้ผลิตเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานที่ หลากหลายครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ของการใช้สอยมากที่สุดในประเทศไทย ณ เวลานี้
             นอกจากเรื่องสินค้าเรื่องการจัดจำหน่ายแล้ว นานมี ยังให้ความสำคัญในกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่นประกวดศิลปะ อบรมภาษาจีน และอบรมศิลปะ 

             ซึ่งขณะนี้  นานมี ได้เปิด  เวิร์คชอปสีของบริษัท นานมี จำกัด กิจกรรมที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ พัฒนาแนวคิด ค้นหาความชอบ สร้างความสุขในแบบคุณ อ.อารี สุทธิพันธุ์ "ความสุขเกี่ยวกับเส้นและสี" สนใจเข้าร่วมโครงการและดาวน์โหล​ดใบสมัครได้ที่ www.nanmee.com ได้เลยครับ


รายละเอียดกิจกรรม ความสุข เกี่ยวกับ เส้นและสี 

โครงการ           NANMEE ART WORKSHOP

หัวข้อ               ความสุข เกี่ยวกับ เส้นและสี

วิทยากร           ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธ์ และ อ.พิบูลย์ มังกร

วันที่                 24  มีนาคม  2555

สถานที่             นานมี อาร์ต แกลเลอรี่  ชั้น3 อาคาร บริษัท นานมี จำกัด

เวลา                 9.00 16.00  น.

ค่าสมัคร           ท่านละ 500 บาท  รวมอุปกรณ์ ในการทำกิจกรรม เอกสารประกอบการทำกิจกรรมของที่ระลึก  อาหารและเครื่องดื่ม  ประกาศณีย์บัตร

จำนวน             เพียง 80 ท่าน เท่านั้น (ถ้าสนใจ กรุณาชำรำค่าอบรม เพื่อสำรองที่นั่ง)
**ขอสงวนสิทธิ์รับผู้สนใจที่แจ้งการสมัครและชำระค่าอบรมมาก่อน**

การชำระเงิน     โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     
ชื่อบัญชี  บริษัท นานมี จำกัด  
สาขา    เพลินจิต
ประเภทบัญชี  กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี  001-0-05987-1
กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน  โดยเขียนชื่อ/นามสกุล 
ของผู้เข้าร่วมอบรมที่ชัดเจน และโทรconfirm อีกครั้ง           
มาที่: ฝ่ายการตลาด  บริษัท นานมี จำกัด   โทรสาร: 02-267-5890,02-236-3220
ทางอีเมลล์: wichitrong@nanmee.com รายละเอียดกิจกรรม   
                                    กิจกรรมกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น 
                        สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่
            พัฒนาแนวคิด ค้นหาความชอบ 
สร้างความสุขในแบบคุณ
                        ** ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านศิลปะ ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้หมด **

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ      

ให้มีความสุขกับงานศิลปะ  ในแบบที่ ไม่ได้ไปแข่งขันกับใคร เป็นกิจกรรมที่ทำไม่ใช่กิจกรรมที่เคยทำในโรงเรียน เรียนรู้  เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม ทัศนคติ ทางด้านศิลปะ  ให้ดีขึ้น การสร้าง สิ่งใหม่ หรือ  การพัฒนา สิ่งเก่า ให้แปลกใหม่ การได้รับประสบการณ์ใหม่ มิติใหม่ จะช่วยให้เกิดความจำ  ความประทับใจ   ที่เกิดขึ้นแก่เราอย่างมีคุณค่ายิ่ง


ประวัติ อ. อารีย์ สุทธิพันธ์

เกิดที่จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2473 เป็นศิษย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนจบมัธยมบริบูรณ์ เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเพาะช่าง สำเร็จประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.) ทำงานเอกชนอยู่ระยะหนึ่ง จากนั้นเข้ารับราชการที่กรมการฝึกหัดครู ระหว่างนั้นเรียนต่อที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา (วศ.) ประสาน มิตร (ทุกวันนี้เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว) จบปริญญาตรี กศ.บ. (สาขาอาชีวศึกษา) พ.ศ.2500 แล้วเป็นครูสอน ก่อนได้รับทุนไปเรียนต่อปริญญาโทศิลปะ (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา เรียนจบ พ.ศ. 2504 และกลับมาสอนตามเดิม
งานสอนศิลปะ รวมเวลาเป็นอาจารย์ มศว 34 ปี ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2500 และปลดเกษียณ เมื่อ พ.ศ.2534 หนึ่งในหลายคุณูปการคือเป็นผู้บุกเบิกและเปิดวิชาเอกศิลปศึกษาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2511
ในฐานะครูศิลปะ อาจารย์ทำงานจิตรกรรมทุกวัน วันละหลายๆ ชิ้น โดยกล่าวว่า เป็นครูศิลปะก็ต้องทำงานศิลปะด้วย ต้องศึกษาค้นคว้าทดลองเทคนิคใหม่ๆ ตลอดเวลา ผลงานศิลปะที่ทำก็เป็นการศึกษาค้นคว้าเตรียมการสอน อาจกล่าวได้ว่า คืออุปกรณ์การสอนนั่นเอง ในฐานะศิลปิน ถือเป็นจิตรกรสีน้ำอันดับต้นๆ ของประเทศ ผลงานที่โดดเด่นยิ่งคือภาพเกี่ยวกับวัด และภาพผู้หญิง จากแนวคิด วัดถือเป็นแหล่งความรู้ เป็นสถานที่สั่งสมซึ่งความดี ความศรัทธา ความหวัง และความสามัคคีของชุมชน ส่วนผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ของความเอื้ออาทร ความรัก ความอบอุ่น ความอุดมสมบูรณ์ และความเท่าเทียมกัน

คติธรรมประจำใจ
1.ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล
2.สร้างเสริมกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ (ยุให้คิด)
3.ยอมรับชีวิตจริงอิงปัญญา
4.บูรณาการความรู้คู่คุณธรรม โยงความรู้ โยงกิจกรรมให้มีคุณธรรม มีปัญญาธรรม
5.สร้างสื่อสิ่งแวดล้อมสมวัย พร้อมวิจัยการศึกษา
6.เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เหมาะกับชาวประชาไทยๆ

แม้เกษียณอายุราชการ แม้วัยล่วงเลย แต่อาจารย์ไม่เคยเกษียยณจากงานสอน "เมื่อผมเป็นครู ผมก็อยากให้นักเรียนมากที่สุด ให้เขาไปเถอะ ทำไมน่ะหรือ เพราะผมเกิดมาหนเดียว ผมจะต้องสอนอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้รู้ว่าผมยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และการไปสอนในตอนนี้ไม่เคยหวังอะไรทั้งสิ้น ให้เขาทั้งนั้น"
นอกจากงานสอน ยังมีงานเขียนสาระวิชาการมากมาย อาทิ ศิลปศึกษา เข้าใจจิตรกรรม ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปนิยม การออกแบบ ปรัชญาศิลปะ ศิลปะกับมนุษย์ การระบายสีน้ำ การวาดเขียน มนุษย์กับจินตนาการ ทัศนศิลป์กับความงาม ประสบการณ์สุนทรียะ ฯลฯ ทั้งยังมีแบบเรียนศิลปศึกษา ป.1-6 แบบเรียนทัศนศิลปศึกษา 101, 102, 205, 206 แบบเรียนศิลปนิยม แบบเรียนการวาดเขียน แบบเรียนจิตรกรรม ไทยวัฒนาพานิช 2523 ตลอดจนผลงานเขียนบทความและเอกสารประกอบการสอนจำนวนมาก และบทความทางด้านศิลปะปรากฏในหนังสือพิมพ์ รวมทั้งในสูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมทั่วไป

อาจารย์ยังมีนิทรรศการทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนไม่น้อย เช่น จิตรกรรมสีน้ำมัน Action Painting อิทธิพล American Expressionism, ชุดไฟไหม้, ชุดคนสังเคราะห์, ชุดรามเกียรติ์สมัยใหม่ และจิตรกรรมสีน้ำ วัด ทิวทัศน์ และผู้หญิง COLLIWOSPA (Colors, Light, Woman, Space)