วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เชิญชมนิทรรศการ "สีน้ำหลากสาย จุดประกายความหวัง" กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

                

ชื่อภาพ : สมเด็จพระเทพฯ

วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย

ขนาด : 30 X 24 ซ.ม.

           
              กรมทรัพย์สินปัญญา ขอเชิญชวนท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานนิทรรศการ "สีน้ำหลากสาย จุดประกายแห่งความหวัง"    เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานภาพวาดสีน้ำซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของศิลปินมีชื่อ รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ และเพื่อหารายได้เยียวยาเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ประสบอุทกภัยกว่า ๒๐๐ ครอบครัว    โดยมีกำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายภาพสีน้ำดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๒ ,ห้องประชุม ๓  และบริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 8 กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรมได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมงานดังกล่าว ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจหรือประสงค์จะซื้อรูปภาพดังกล่าวสามารถสั่งซื้อ
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โทร. ๐-๒๕๔๗-๔๖๕๗ หรือ ๐๘๕-๔๘๕-๖๙๖๔

รมช.พาณิชย์ ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ กล่าวเปิดงาน
รมช.พาณิชย์ ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ และอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

                                      กระทรวงพณิชย์ ปัจฉิมา ธนสันติ ให้เกียรติเปิดงาน


        รับมอบประกาศเกียรติคุณ ที่ร่วมส่งภาพร่วมแสดง และนำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
                         ปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
                                                         วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย
                                                         ขนาด : 34 X 24 ซ.ม.
                         ภาคภูมิ เดชสกุลฤทธิ์ ซื้อภาพวาดรูปเหมือน ท่านอธิบดีกรมทรัพย์ฯ

                                          ถ่ายคู่กับ อธิบดีกรมทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์

   ชื่อภาพ : อยุธยา 2554
   วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย
                                                         ขนาด : 34 X 24 ซ.ม.กำหนดการพิธีเปิดนิทรรศการ “สีน้ำหลากสาย จุดประกายแห่งความหวัง”
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 8
และห้องประชุม ชั้น 8 ห้อง 2 และ 3
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

13.30 น.   แขกผู้มีเกียรติมาถึงบริเวณงาน
14.00 น.   นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวรายงาน
14.10 น.   นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธี
                 กล่าวเปิดงาน
                 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 8 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 14.20 น.
                 อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
                 มอบของที่ระลึกแด่ประธานในพิธี และ ถ่ายภาพร่วมกับศิลปินเจ้าของผลงาน
14.30 น.   ประธานฯ และแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการและสั่งจองภาพ


 


ติ๊ก ชีโร่ กับงานศิลปะพูดได้

ติ๊ก ชีโร่ กับศิลปะแสดงสดในงานเปิดนิทรรศการ "สีน้ำหลากสาย จุดประกายความหวัง"วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ "119 ปี ศิลป์ พีระศรี สรรเสริญ"         


คลับหน้าพระลาน
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะเพื่อเทิดทูนศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
"119 ปี ศิลป์ พีระศรี สรรเสริญ"
โดยศิลปินกลุ่มคลับหน้าพระลาน 23 กันยายน - 15 ตุลาคม 2554
ณ พระนครบาร์แกลเลอรี่
...

                     
Club Naphralan Cordially invite you to the Opening Reception of the Art Exhibition
"119 Silpa Bhirasri Appreciation"
by Club Naphralan Artists
Opening on September 23, 2011 at 7.00 pm.
Phra Nakorn Bar & Gallery The exhibition will run on
September 23 - October 15, 2011 For further information,
please contact at number 02 622 0282นิทรรศการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากวันที่  15 ก.ย. ......วันศิลป์ พีระศรี .......
วนมาถึงอีกครั้ง  
คลับหน้าพระลาน ได้เชิญ  ศิษย์ญานุศิษย์ เก่าใหม่ รวมไปถึงบุคคล ที่รักศิลป สมาชิก เเละบุคคล ทั่วไป ร่วมกัน วาดรูป อ.ศิลป เพื่อเป็นการระลึกถึงท่าน โดยพร้อมเพรียงกัน
โดยการโพส ลงในคลับหน้าพระลาน วันที่ 10 ก.ย . ที่ผ่านมา ปรากฎว่าได้รับความร่วมมือจากสมาชิกชาวคลับหน้าพระลาน ทั้งศิษย์เก่า-ใหม่ ได้ผลงานมากมายมาก เพื่อไม่ให้งานศิลปะที่สร้างสรรค์สูญเปล่า คลับหน้าพระลาน จึงร่วมรวมผลงาน (บางส่วน) ที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้น นำมาเผยแพร่จัดแสดงให้ผู้สนใจได้ชื่นชมผลงานจริงอีกครั้ง คลับหน้าพระลานจึงขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะเพื่อเทิดทูนศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
"119 ปี ศิลป์ พีระศรี สรรเสริญ"


โดยศิลปินกลุ่มคลับหน้าพระลาน จึงประกาศเชิญชวนมาเพื่อทราบ เเละขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
นาย อัศวิน ศุษิลวรณ์

ชื่อ นาย อัศวิน ศุษิลวรณ์
ชื่อผลงาน "พลัง"
เทคนิค Digital Paint
ขนาด 31X30cmฉัตรชัย  ศิริพันธิ์
ฉัตรชัย  ศิริพันธิ์ฉัตรธำรงค์ ชโลธรพิเศษชื่อ นาย . วิสุทธิ์ คงวุธ
ชื่อผลงาน อาจารย์ศิลป์
เทคนิค วาดเส้นปากกา
ขนาด 38 x 53 เซนติเมตร

ชื่อ น.ส.ชุติกาญจน์ เรืองฤทธิ์
ชื่อผลงาน " รัก....ศิลป "
เทคนิค Charcoal and EE pencil on paper

ชื่อ : ดินหิน รักพงษ์อโศก
ชื่อภาพ : Imagine
เทคนิค : ดินสอชาร์โคล / EE. Pencil / Eraser
ขนาด : 55 x 38 ซม.ชื่อศิลปิน : ดวงแก้ว ศรีไชยวาน
ชื่อภาพ : "ศิลปบูรพาจารย์ของคนไทย"
ขนาด : 29.7 x 42 ซม.
เทคนิค : ดินสอสี บนกระดาษ
ชื่อ : Mrs. Kaewta Kerddeelarp
ชื่อผลงาน : Corrado Feroci in my heart
เทคนิค : EE Pencil + White Crayon on proof paper
ขนาด : 23. x 31.50 cm
ชื่อ นาย มนัส คงรอด
ชื่อผลงาน อ.ศิลป์ พีระศรี (ผลิต 2 ภาพเท่านั้น)
เทคนิค ภาพถ่ายภาพนูนต่ำแล้วตกแต่งสีด้วยคอมฯ


ชื่อ นาย.ณรงค์ศักดิ์ มุ่งมิตร
ชื่อผลงาน อ.ศิลป์ พีระศรี
เทคนิค สีชอล์คบนกระดาษ
ขนาด 25 X 35 cm.
นฤมล สาครบริรักษ์

นิมิตร กลอยเอี่ยม

นนทรีย์ นิมิตรบุตร
เจษฎา  ดวงดี
นายพัฒนะ เหลืองจรัสสุริยา
ชื่อ นายพัฒนะ เหลืองจรัสสุริยา
ชื่อผลงาน "บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ไทย"
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าไบ ขนาด 30 X 40 cm.
ภานุมาส แสงงาม

ประเสริฐ โพธิ์ศรีรัตน
สนั่น สินเฉลิม
สิรภักดิ์  พร้อมพาชื่อศิลปิน : สมศักดิ์ แสนสุขเจริญผล
ชื่อภาพ : คิดถึงอ.ฝรั่ง
ขนาด : 27x37 ซม.
เทคนิค : ดินสอสีบนกระดาษ

สมศักดิ์ แสนสุขเจริญผล
ศุภชีพ  จันทร์ทะวง
นาย สุรกิจ ธรรมาสถิตย์
นาย สุรกิจ ธรรมาสถิตย์

นาย สุรกิจ ธรรมาสถิตย์

ชื่อ นาย สุรกิจ ธรรมาสถิตย์
ชื่อผลงาน "ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น"
เทคนิค charcoal on paper
ขนาด 56X76


สุทิน นุภักดิ์สุทิน นุภักดิ์
ชื่องาน : อาจารย์ฝรั่ง
เทคนิค : คอมพิวเตอร์เพ้นท์
ขนาด : 30 x 38 ซ.ม.
ถวัลย์ ประมาณ

ทิพย์ธารา นิยมค้า
ชื่อภาพ : กว่าจะถึงวันนี้
เทคนิค : เย็บ ปัก ถัก ร้อย
ขนาด : 52 x 38 ซ.ม.วธน กรีทอง
Watana Kreetong
The memory of Hero.(Corrado Feroci)
55x70 cms
Ink On Paper  4/9/11
วธน กรีทอง
Watana Kreetong


วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย  :  Weerayut  Lertsudwichai
  ชื่องาน : 119 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
ขนาด : 23 x 40 ซ.ม.
เทคนิค : ลายเส้นปากกา+photoshop


ธงชัย  สิทธิรักษ์

ธงชัย  สิทธิรักษ์
จงกล  เอี่ยมสูงเนิน
ชื่องาน : คุณูปการณ์ต่อศิลปะร่วมสมัย
เทคนิค : คอมพิวเตอร์เพ้นท์
ขนาด : 30 x 41 ซ.ม.

จงกล  เอี่ยมสูงเนิน
จงกล  เอี่ยมสูงเนิน

ยุทธนา สุกวารี
ยุทธนา สุกวารี

ราชันย์ อัศเวศน์
ราชันย์ อัศเวศน์

ชื่อภาพ อาจารย์ศิลป์
ศิลปิน วิทยา ธนะสูตร
ขนาด A3(29.7x42 ซม.)
เทคนิค ปากกา WACOM
artist : xaanphvith xitdhixaant
title : silpa bhilasri#4/2554
technique : watercolor on paper
size : 21 x 29.5 cm
 ศักดิ์นรินทร์ คูณสวัสดิ์
ศักดิ์นรินทร์ คูณสวัสดิ์
ชื่อ ศักดิ์นรินทร์ คูณสวัสดิ์
ชื่อภาพ green blood
เทคนิค com painter
ขนาด 25x30 ซม.ศักดิ์นรินทร์ คูณสวัสดิ์

ลาภ อำไพรัตน์
เทคนิค - ดินสอ/ชาโคล บนกระดาษมัน
ลาภ อำไพรัตน์
ชื่อผลงาน - ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
ขนาด - ๑๒ x ๑๖ นิ้ว
เทคนิค - ดินสอ/ชาโคล บนกระดาษมัน

สุวัฒน์ ศรีเธียรกิจ
ชื่อ "อาจารย์ ศิลป์ พีระศรี"
ขนาด 28x38 cm.
เทคนิค Acrylic on paper

 


 ศิลปิน : พงศธร นวลจันทร์คง
ชื่อภาพ : “ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ”
เทคนิค : วาดเส้นด้วยดินสอ และ สีน้ำบนกระดาษ
ขนาด : 21 X 29 ซ.ม.


ชมวิดิโอผลงานภาพวาด อ.ศิลป  และขอขอบคุณพี่ อัศวิน ศุษิลวรณ์ เจ้าของวิดิโอด้วยครับ