วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เชิญชมนิทรรศการ ศิลป ฟรีสไตล์           นิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวมตัวของศิลปิน จากกลุ่มหน้าพระลาน ส่งภาพเข้าร่วมเเสดงกันในหัวข้อฟรีสไตล์ ที่หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ พิธีเปิดงานศิลป์ฟรีสไตร์ ที่เซเว่นรังสรรค์ สาธร ๕ กรุงเทพ (ART FREE STYLE EXHIBITION AT C.P. SEVEN ART GALLERY  IN BKK, THAILAND on 6-7 -2012 6.00pm) ผ่านไปเมื่อวันจันทร์ ๖ ส.ค. ๕๕ ..๑๘.๓๐ น.  ครับ ขออภัยที่ประชาสัมพันธ์ช้าเพราะติดงานนิทานอยู่ พอว่างเลยรีบเอารูปงานแสดงมาลงให้ดูเป็นบางส่วน เพราะภาพทั้งหมดมีจำนวน 80 กว่าภาพ ยังพอมีเวลาแวะไปชมกันได้ครับ

ทางเข้ามองจากถนนสาทร


กำลังติดตั้งงาน
ประธานเปิดงานล่วงเวลาไปนิด


พี่ๆจิตรกรรมฯมาให้กำลังใจสวยแข่งกับงาน

สูจิบัตรงาน

หน้างานบรรยากาศหลังเปิดงาน
                                                                                    สุทิน นุภักดิ์
                                                                               ชื่อภาพ รัชกาลที่ 5
                                                       เทคนิค  Digital painting prints on canvas
                                                                         ขนาดภาพ  51 x 72 cm


                                                                             ศิลปิน : แก้วตา เกิดดีลาภ
                                                                       ชื่อภาพ : I'm watching you
                                                                             เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
                                                                               ขนาด : 60 x 80 ซม.


                                                                          โอภาส โชติพันธวานนท์
                                                              ชื่อผลงาน Under Water World 4
                                                                       ขนาด 55.5 ซ.ม.X 76 ซ.ม.
                                                              เทคนิค Water colour on paper


                                                                               กำพล พงษ์พิพัฒน์
                                                                              ชื่อภาพ : พระราชินี
                                                                                เทคนิค : สีชอล์ก
                                                                              ขนาด : 40 x 30 ซม.


                                                                              กิตตินันท์ ระคณา
                                                                            ชื่อภาพ: ความเพียร
                                                                            เทคนิค: Mixmedia
                                                                             ขนาด: 80x120 ซม.


                                                                                   ดินหิน รักพงษ์อโศก
                                                                             ชื่อภาพ : บิดาของแผ่นดิน
                                                                  เทคนิค : ดินสอถ่านชาร์โคล + EE.Classic
                                                                                  ขนาด : 54 x 76 ซม.

                                                                                สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ
                                                                                     แม่ลูกผูกพัน
                                                                                  สีน้ำมันบนผ้าใบ
                                                                                   100 x 90 ซม.

                                                                            อิงอร หอมสุวรรณ์
                                                                           ชื่อ กุหลาบในสวนอิงกา
                                                                           เทคนิค สีน้ำบนกระดาษ
                                                                              ขนาด 30X42cm

                                                                                  ปราโมทย์ จันทเสน
                                                                                 บัวสายแดงยามเช้า
                                                                                 ขนาด 60 x 80 ซ.ม.

   สีน้ำมันบนผ้าใบ


                                                                           ฉัตรชัย ศิริพันธุ์(ดีฆอลาฆู)
                                                                               ชื่อภาพ : รโหฐาน ๒
                                                                        เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
                                                                                ขนาด : 25 x 30 ซม.


                                                                              ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน
                                                                                บทกวีแห่งโชคชะตา
                                                                                       อะครีลิค
                                                                                  100 x 80 ซม.

                                                                                   มัลลิกา โชติคุณ
                                                                   ชี่อภาพ After the Butterfly fly
                                                     เทคนิคผสม stamping collage painting on wood
                                                                                ขนาด 40x48 cm


                                                                            เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล;
                                                                                      สุวรรณภูมิ ;
                                                                                สีน้ำมันบนผ้าใบ ;

 ขนาด 25-38 ซม.
                                                                                    จรัญ คงสังข์
                                                                     ชื่อภาพ หาดบางเบิด จ.ประจวบ
                                                                               ขนาด 56x37 cm.
                                                                           เทคนิค สีน้ำบนกระดาษ

                                                                                     ภูวนาถ โชติคุณ
                                                                                    ชี่อภาพ Network
                                                                          เทคนิค Acrylic on canvas

      ขนาด 60 x 80 cm

                                                                               สุภาพ โกศลสุรัตน์
                                                                                ชื่อภาพ "ดอกบัว"
                                                                                 เทคนิค สีน้ำมัน
                                                                                 ขนาด 60x60 cm


                                                                             ศิลปิน ทิพย์ธารา นิยมค้า
                                                                                 ชื่อผลงาน เส้นชีวิต
                                                                                   เทคนิค สื่อผสม
                                                                             ขนาด 65 ซ.ม.X 95 ซ.ม.


                                                                             ชุติกาญจน์ เรืองฤทธิ์
                                                                      ชื่อภาพ: ค่ำคื่นแห่งความหวัง
                                                                     เทคนิค: เกรยองสีบนกระดาษ
                                                                             ขนาด: 40X60 ซม.

                                                                                  ศิริพร นุชพิจารณ์
                                                                 ชื่อผลงาน STAINEDGLASS (ลอยตัว)
                                                               ขนาด เส้นผ่าศุนย์กลาง 10 นิ้วxสูง12 นิ้ว
                                                                                 เทคนิค Painting


                                                                              ฉัตรธำรง ชโลธรพิเศษ
                                                                            ชื่อภาพ : กินรี หิมพานต์
                                                               ขนาด : 50 x 60 เซนติเมตร ( ไม่รวมกรอบ )
                                                                          เทคนิค : อะครีลิค บนผ้าใบ


                                                                                 พิญญรักษ์ จรัสพัฒน์ธนะ
                                                                                   ชื่อภาพ : HANG LADY
                                                                                   ขนาด : 95x 59 cm
                                                                       เทคนิค : Acrylic on Papermache                                                                              วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย
                                                                           ชื่อภาพ : "ป่าดงพงไพร"
                                                           ขนาด : 37.5 x 43 เซนติเมตร ( ไม่รวมกรอบ )
                         
                                                                         เทคนิค : อะครีลิค บนผ้าใบ


                                                                                    เจษฏา ดวงดี
                                                                          ชื่อภาพ : Rhythm of life
                                                         เทคนิค : Digital painting prints on canvas

 ขนาดภาพ : 82 x 82 cm
                                                                                      มนัส คงรอด
                                                            "กิ่งสุดท้าย"
                                                                                  เทคนิค : สื่อผสม
                                                                                 ขนาด 30 x 45 cm


                                                                                 สุรกิจ ธรรมาสถิตย์
                                                                             ชื่อภาพ : หมู่บ้านในฝัน
                                                               ขนาด : 56.5 X 76 เซนติเมตร(ไม่รวมกรอบ)
                                                                       เทคนิค : ปากกาดำบนกระดาษ


                                                                                ธีระยุทธ จีนประชา
                                                                  ชื่อภาพ"วันหนึ่งที่บ้านเขาขาว(​จ.ตรัง)"
                                                                           เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
                                                                               ขนาด 60x90 ซ.ม.                                                                              พัฒนะ เหลืองจรัสสุริยา
                                                                            ชื่อภาพ : Slanted Smile
                                                                           ขนาด : 70X 90 รวมกรอบ
                                                                         เทคนิค : Acrylic on canvas


                                                                             ช่อทิพย์ ศรีสวัสดิ์พงษ์
                                                                                  ชื่อภาพ กระทิง
                                                                                เทคนิคสีอะคริลิค
                                                                               ขนาด 60x60 cm


                                                                                      สังวร นัดทะยาย  
                                                                                  ชื่อภาพ "ลูกชาวสวน''
                                                                                      เทคนิค สีน้ำมัน
                                                                                     ขนาด 60x80 ซม

ชมผลงานได้ทาง