วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เชิญชมนิทรรศการ "สีน้ำหลากสาย จุดประกายความหวัง" กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

                









ชื่อภาพ : สมเด็จพระเทพฯ

วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย

ขนาด : 30 X 24 ซ.ม.





           




              กรมทรัพย์สินปัญญา ขอเชิญชวนท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานนิทรรศการ "สีน้ำหลากสาย จุดประกายแห่งความหวัง"    เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานภาพวาดสีน้ำซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของศิลปินมีชื่อ รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ และเพื่อหารายได้เยียวยาเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ประสบอุทกภัยกว่า ๒๐๐ ครอบครัว    โดยมีกำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายภาพสีน้ำดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๒ ,ห้องประชุม ๓  และบริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 8 กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรมได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมงานดังกล่าว ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจหรือประสงค์จะซื้อรูปภาพดังกล่าวสามารถสั่งซื้อ
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โทร. ๐-๒๕๔๗-๔๖๕๗ หรือ ๐๘๕-๔๘๕-๖๙๖๔





รมช.พาณิชย์ ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ กล่าวเปิดงาน




รมช.พาณิชย์ ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ และอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

                                      กระทรวงพณิชย์ ปัจฉิมา ธนสันติ ให้เกียรติเปิดงาน






        รับมอบประกาศเกียรติคุณ ที่ร่วมส่งภาพร่วมแสดง และนำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย












                         ปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
                                                         วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย
                                                         ขนาด : 34 X 24 ซ.ม.








                         ภาคภูมิ เดชสกุลฤทธิ์ ซื้อภาพวาดรูปเหมือน ท่านอธิบดีกรมทรัพย์ฯ

                                          ถ่ายคู่กับ อธิบดีกรมทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์





   ชื่อภาพ : อยุธยา 2554
   วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย
                                                         ขนาด : 34 X 24 ซ.ม.



กำหนดการพิธีเปิดนิทรรศการ “สีน้ำหลากสาย จุดประกายแห่งความหวัง”
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 8
และห้องประชุม ชั้น 8 ห้อง 2 และ 3
กรมทรัพย์สินทางปัญญา





13.30 น.   แขกผู้มีเกียรติมาถึงบริเวณงาน
14.00 น.   นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวรายงาน
14.10 น.   นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธี
                 กล่าวเปิดงาน
                 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 8 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 14.20 น.
                 อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
                 มอบของที่ระลึกแด่ประธานในพิธี และ ถ่ายภาพร่วมกับศิลปินเจ้าของผลงาน
14.30 น.   ประธานฯ และแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการและสั่งจองภาพ






















































































 






ติ๊ก ชีโร่ กับงานศิลปะพูดได้













ติ๊ก ชีโร่ กับศิลปะแสดงสดในงานเปิดนิทรรศการ "สีน้ำหลากสาย จุดประกายความหวัง"